Těžká práce je pro nás hračka.

Müller team

Vyklízecí práce

Vyklízecí práce menšího i většího rozsahu.

Müller team

Vyklízecí práce

Vyklízecí práce menšího i většího rozsahu. Vyklízení provádíme šetrně, zbylý odpad třídíme a ekologicky likvidujeme na skládkách a recyklačních místech.

  • Vyklízení bytových i nebytových prostor (byty, rodinné domy, pozůstalosti, chaty, chalupy, sklepy, půdy, zahrady, kanceláře, firmy, obchody, haly, sklady, stodoly, garáže, atd.)
  • Odvoz a likvidace odpadu (dřevo, suť, uhlí, bioodpad, kovy, nábytek, staré spotřebiče, sklo, plasty, zemina, stavební odpad, papír)
  • Demontáže nábytku, podlahových krytin, odpojení spotřebičů vč. odvozu
  • Příprava nemovitosti na prodej
Poptejte vyklízecí práce