Těžká práce je pro nás hračka.

Müller team

Bourací práce

Demoliční práce menšího i většího rozsahu.

Müller team

Bourací práce

Demoliční práce menšího i většího rozsahu. Bourání provádíme šetrně strojně nebo ručně, podle typu práce. Zbylý odpad třídíme a ekologicky likvidujeme na skládkách a recyklačních místech.

  • Demolice částí i celých staveb (domy, chaty, garáže, stodoly, atd.)
  • Demontáž umakartového jádra vč. bourání příček i nosných zdí
  • Bourání zdí, podlah, vybourání otvorů, vany
  • Osekání kachliček a dlažeb
  • Rozebírání střech a krovů
Poptejte bourací práce

Realizace projektů

nahlédněte na naše poslední stavební projekty